Zložené sacharidy

Zložené sacharidy sú sacharidy, pozostávajúce z veľkého množstva sacharidových jednotiek, vzájomne spojených tzv. glykozidickou väzbou. Polysacharidy vyskytujúce sa v strave, sú:

  • Škrob (zdroj energie – 20% amylóza, 80% amylopektín, pozostáva z glukózových jednotiek) – obilniny, strukoviny, zemiaky
  • Vláknina (nevyužíva sa na energiu – rôzne zlúčeniny) – zelenina, ovocie (najmä v šupke), celozrnné potraviny, strukoviny
    • rozpustná – pocit sýtosti, prebiotikum, spomaľuje zvyšovanie hladiny cukru v krvi, viaže cholesterol (strukoviny, semená, ovocie a zelenina, zemiaky, obilniny – najmä ovos, žito, jačmeň)
    • nerozpustná – zlepšuje trávenie, čistí črevo (šupy zrna, ovocia, zemiakov; semená, orechy, niektorá zelenina)

Význam potravín obsahujúcich škrob:

  • zvyčajne obsahujú aj vlákninu (potravina sa trávi dlhšie, plus ešte musí rozštiepiť makromolekulu na glukózové jednotky)
  • obsahujú aj minerály a vitamíny, ktoré sa inde nenachádzajú
  • hoci majú často vyšší GI ako niektoré cukry (fruktóza, laktóza), majú menšiu tendenciu spôsobovať metabolické problémy

Polysacharidom (nenachádza sa v strave) je aj glykogén, ktorý v tele slúži ako zásoba energie.


Späť: Sacharidy