Civilizačné ochorenia

Civilizačné ochorenia, ktoré môžeme oddialiť (alebo sa im úplne vyhnúť) správnou životosprávou, sú najmä:


späť: Základy