Homogenizácia

Homogenizácia tuku je mechanický proces (na rozdiel od ostatných popisovaných procesov ktoré sú na chemickej báze), ktorým sa v mlieku častice mliečneho tuku rozdelia na menšie. Cieľom je, aby tieto čiastočky:

  • zostali rozptýlené v celom objeme mlieka
  • nezrážali sa na hladine (ako sa to deje prirodzene)
  • neusádzali na pri stenách obalu / nádoby

Proces pozostáva z vysokotlakového pretláčania častíc tuku (pôvodne náhodné rozmery od 0,1 až do 15µm, v priemere 3-4µm) cez štrbiny menšieho rozmeru (cca 2µm). Vykonáva sa za teploty 55-65 °C.


Späť: Chemické vlastnosti tukov