Chemické vlastnosti tukov

Pod pojmom tuky máme na mysli tuky v potrave, teda zlúčeniny glycerolu a (prevažne vyšších) mastných kyselín. Jedná sa len o jednu z tried lipidov. Medzi iné typy lipidov patrí napríklad cholesterol. Tuky tekuté pri izbovej teplote označujeme aj ako oleje.

Tuky sa skladajú z dvoch zložiek – glycerínu alebo glycerolu (OH-OH-OH) a mastných kyselín (MK). Spolu sa formujú najmä do glyceridov (mono-di-, a tri-), a prevažnú väčšinu tvoria triglyceridy (tiež „triacylglycerol“ – TAG). Triglycerid je niečo ako trojzubý hrebeň (alebo široké písmeno E), kde zuby sú mastné kyseliny a chrbát hrebeňa je glycerol. Tuk pozostáva z takýchto hrebeňov.

Chemické vlastnosti tukov:

Parametre tukov:

Súvisiace procesy:

Mechanické procesy:


Späť: Tuky