Omega parameter

Každá nenasýtená mastná kyselina má aspoň jednu dvojitú väzbu. Parameter omega (ω) hovorí o tom, koľko uhlíkov od konca sa vyskytuje prvá dvojitá väzba. Ako „koniec“ sa berie tá strana, kde je vodík tj. CH3, a druhá strana s karboxylovou skupinou COOH sa berie ako začiatok (tam sa reťazce spájajú do triglyceridov). Symbol ω (koniec gréckej abecedy) vyjadruje koniec reťazca (a symbol α začiatok).

Napríklad ω−1 (koniec mínus 1) znamená, že dvojitá väzba je hneď medzi prvým a druhým uhlíkom od konca, ω−3 medzi tretím a štvrtým (pričom ďalej môžu byť (PUFA) a nemusia byť (MUFA) ďalšie dvojité väzby). Inak povedané, parameter ω je dĺžka „nasýteného chvosta“ s jednoduchými väzbami medzi uhlíkmi, a táto dĺžka ovplyvňuje niektoré (fyziologické) vlastnosti tuku.


Späť: Chemické vlastnosti tukov