Priestorová geometria tukov

Mastná kyselina je reťazec uhlíkov. V prípade, že ide o nenasýtený tuk (teda MUFA alebo PUFA), aspoň na jednom mieste v reťazci sa nachádza dvojitá väzba (a susedné uhlíky viažu po len jednom vodíku, namiesto po dvoch). Dvojitá väzba upevní spojenie týchto uhlíkov tak, že ostanú vzájomne nehybné.

V takomto prípade môžu zostávajúce dva vodíky (naviazané na susedné uhlíky) voči sebe ležať v priestore dvomi spôsobmi:

  • na tej istej strane oproti sebe (v latinčine cis), reťazec sa preto v tomto mieste zafixuje ohnutý, zlomený (smerom do „diery“, kde vodíky chýbajú)
  • každý na opačnej strane (trans), nezavadzajú si, a reťazec sa v tomto mieste zafixuje (neprirodzene) rovný

Keď tuk je aspoň na jednom mieste v reťazci v konfigurácii trans, hovríme o trans tuku. Keď sú všetky dvojité väzby v prirodzenej cis konfigurácii, tak ide o cis tuk. Poohýbané cis tuky sa prirodzene vyskytujú v strave a sú (vo všeobecnosti) zdravé. Naopak trans tukom sa treba v strave skôr vyhýbať.

Nasýtené tuky nemôžu byť trans, nakoľko nemajú dvojité väzby a teda nefixujú sa v priestore. Celý reťazec je v tomto prípade plne nasýtený vodíkmi a jednotlivé uhlíky su voľnejšie spojené jednoduchými väzbami, preto nemá zmysel hovoriť o jeho priestorovej orientácii. Aj z trans aj z cis nenasýteného tuku vznikne po nasýtení vodíkmi (úplnej hydrogenácii) taký istý nasýtený tuk.


Späť: Chemické vlastnosti tukov