Denná odporúčaná dávka

Denná odporúčaná dávka (DOD) je množstvo príslušnej živiny (vitamínuminerálu a i.) prijaté v strave za jeden deň, odporúčané príslušnou autoritou alebo vyhláškou v danej krajine. Na základe nových poznatkov sa tieto odporúčané množstvá môžu meniť, takisto môžu byť špecifické pre krajinu. DOD je orientačný základný parameter pre dostatočný príjem za normálnych okolností pre zdravého človeka. Hodnoty sa môžu spresňovať podľa individuálnej situácie (zdravotný stav, vek, typ, pohlavie, fyzická aktivita, stravovací plán, alergie, intolerancie, genetická dispozícia…).

Na Slovensku sa niekedy uvádza aj skratka ODD (odporúčaná denná dávka), v Čechách DDD (doporučená denní dávka), v angličtine RDI (Reference Daily Intake), príp. iné skratky ako DRI, RDA, GDA. Na tejto stránke ako DOD uvádzame hodnoty od domácej autority, v prípade nedostupnej hodnoty sa použije RDI.


Späť: Strava