Dĺžka reťazca

Základným parametrom mastnej kyseliny (príp. triglyceridu) je dĺžka reťazca uhlíkov. Podľa tejto dĺžky sa delia na:

  • krátke (do 6 uhlíkov): Short-chain fatty acids (SCFA)
  • stredné (6 až 12 uhlíkov): Medium-chain fatty acids (MCFA)
  • dlhé (13 až 21 uhlíkov): Long-chain fatty acids (LCFA)
  • veľmi dlhé (22 a viac): Very long chain fatty acids (VLCFA) – minimum prípadov

Reťazce nenasýtených mastných kyselín majú dĺžku až do 24 uhlíkov, niektoré nasýtené dokonca až do 37. Niekedy sa uvádza iná hranica medzi LCFA a VLCFA (veľmi dlhé začínajú už od 18 alebo od 20), alebo je celé delenie posunuté.

Mastné kyseliny (väčšinou rovnakej alebo podobnej dĺžky) sa spájajú do triglyceridov, pričom analogicky tvoria:

  • krátke: Short-chain triglycerides (SCT) – aspoň 2 SCFA v triglyceride
  • stredné: Medium-chain triglycerides (MCT) – aspoň 2 MCFA
  • dlhé: Long-chain triglycerides (LCT) – aspoň 2 LCFA
  • veľmi dlhé: Very long chain triglycerides (VLCT) – aspoň 2 VLCFA

Čím dlhší je reťazec, tým vyššia teplota topenia (tým dlhšie ostane tuk pevný pri zahrievaní).


Späť: Chemické vlastnosti tukov