Ateroskleróza

Ateroskleróza je usádzanie tzv. aterosklerotického plaku (tiež aterosklerotický plát, ateróm) pod vnútorným povrchom steny ciev (tepien), čím v konečnom dôledku spôsobí ich zúženie a nepriechodnosť. Názov nevychádza zo slova artéria (tepna), ale znamená v starej gréčtine niečo ako stvrdnutie ovsenej kaše, čo odkazuje na charakter hmoty aterómu a fakt, že v pokročilej fáze za účasti vápnika povrch aterómu tvrdne (kalcifikuje sa).

Zjednodušený proces funguje takto:

 • za normálnych okolností, lipoproteíny (LDL) transportujúce cholesterol cirkulujú v tele cez cievy, a sú pohltené v cieľových tkanivách (ktoré naozaj potrebujú cholesterol) alebo v pečeni. Správnu dráhu sprostredkuje LDL receptor.
 • v horšom prípade preniknú LDL z vnútra cievy (kde prúdi krv) tesne pod povrch steny cievy
 • LDL sa v stene cievy zoxidujú, čím sa stanú pre imunitný systém cieľom na likvidáciu (scavenger receptor – naštartuje sa zápalový proces)
 • pod stenu cievy dorazí monocyt (biela krvinka), vytvorí sa z neho makrofág (bunka, ktorá má za úlohu likvidovať patogény) a začne požierať zoxidované LDL, kým sa nenaplní (stane sa penovou bunkou)
 • namiesto aby sa makrofág riadene rozložil aj s nežiaducim obsahom (čo je jeho normálna funkcia), ostane na mieste až kým „nezomrie“ a vypustí svoj obsah do priestoru v stene cievy. Týmto vznikne „kaša“ z prevažne mŕtvych makrofágov a cholesterolu, ktorá ďalej stimuluje zápal.
 • okolo kaše sa vytvorí ochranný väzivový obal, ktorý ju zatiaľ oddeľuje od vnútrajška cievy, kadiaľ preteká krv
 • objem kaše v stene cievy (aterómu) v priebehu desiatok rokov postupne rastie. Cieva sa zatiaľ nezužuje, vydúva sa von a prietok ostáva rovnaký, preto je to prakticky nemožné priamo diagnostikovať dostupnými metódami (záťažový test, angiografia, ultrazvuk, CT, MRI) a človek sa cíti normálne
 • v neskoršej fáze obal aterómu (priečka medzi usadenou kašou a pretekajúcou krvou) začne za pomoci vápnika tvrdnúť a niekedy sa stenčí, čím sa stane krehkým a náchylným na zlomy
 • najmä pri vyššom krvnom tlaku sa potom táto priečka prelomí a kaša (plak) sa vzniknutou trhlinou vyvrhne do cievy. Okamžite vznikajú krvné zrazeniny:
  • okolo trhliny, čo rovno upchá cievu, alebo po zacelení trhliny ostane cieva zúžená (až tento stav sa dá diagnostikovať)
  • okolo vyvrhnutej hmoty, čo takisto môže cievu upchať alebo rovno na mieste, alebo ďalej po prúde, keď sa zrazenina dostane do vlásočníc (kapilár)

Rizikové faktory a mechanizmy prevencie aterosklerózy sú veľmi podobné ako v prípade cukrovky 2. typu, a obe ochorenia sú súčasťou metabolického syndrómu.
Mechanizmus niektorých rizikových faktorov je nasledovný:

 • faktory zvyšujúce oxidačný stres (fajčenie, alkoholizmus, znečistené prostredie, trans tuky, nedostatok vitamínov a antioxidantov):
  • pôsobením voľných radikálov sa zhoršuje kvalita tkaniva vnútri cievy, ktorá je viac náchylná na prienik LDL pod povrch
  • podpora oxidácie LDL pod povrchom cievy
  • v neskoršej fáze podpora zápalového procesu
 • tradičná „západná“ diéta, prejedanie:
  • podieľa sa na zvýšení oxidačného stresu (viď vyššie)
  • tvorí dyslipidémiu (najmä zvýšenie relatívnej koncentrácie LDL, čo má za následok viac prípadov prieniku LDL do steny cievy)
  • inhibuje (potláča) funkciu LDL receptoru (viac LDL častíc ostane nepohltených, a teda potenciálne rizikových)
 • prehnaná konzumácia sacharidov (rýchle sacharidy, rafinované sacharidy, pridaný cukor, najmä pridaná fruktóza):
  • tvorí špecifickú dyslipidémiu, ktorej súčasťou je zníženie HDL a zvýšená tvorba malých LDL častíc (sdLDL), a práve tie sú schopné prenikať dovnútra steny cievy
 • stres
  • zvyšuje krvný tlak (hypertenzia), čo namáha stenu cievy, ktorá sa stáva viac priepustnou pre LDL
  • v neskoršej fáze je zas vnútorná stena cievy v dôsledku hypertenzie viac náchylná na zlomy
  • zvyšuje koncentráciu LDL
 • nasýtené tuky

Mechanizmus niektorých faktorov prevencie:

 • vyvážený pomer ω-3:ω-6 v tkanivách (teda dôraz na ω-3)
  • pôsobí proi chronickému zápalu (a teda potláča rozširovanie aterómu)
  • napráva lipidový profil (najmä znižuje hladinu triglyceridov a malých sdLDL častíc)
  • pôsobí aj antitromboticky (a teda zmenšuje riziko upchatia cievy krvnou zrazeninou v prípade prasknutia aterómu)

späť: Civilizačné ochorenia