Minerály

Minerály (lat. minera – baňa) sú chemické prvky a zlúčeniny, ktoré sa nachádzajú väčsinou v neživej (anorganickej) hmote a prevažne v kryštalickej forme. Pre správne fungovanie organizmu sú niektoré minerály nevyhnutné, a preto je nutné ich dopĺňať zo stravy. Energetickú hodnotu (podobne ako vitamíny) nemajú.

Funkcia minerálov v tele:

  • stavebné prvky (kosti a zuby)
  • pôsobia spolu s enzýmami
  • regulujú a riadia metabolizmus a ďalšie procesy v tele
  • potrebné pre fungovanie nervov a svalov

Celkovo sa uvádza 22 prvkov, ktoré delíme na:

  • makroprvky (DOD nad 100mg) – Ca, Mg, P, K, Na, S, Cl (7ks – tvoria viac ako 80% anorganického materiálu v tele)
  • stopové prvky (DOD v mg) – najmä Fe, Cu, Zn, Mn, a tiež Si, Li (6ks)
  • ultrastopové prvky (DOD v µg) – F, I, Co, Mo, Se, Ni, Cr, Va, B (9ks)

Minerály tvoria cca 3-4% hmotnosti tela. V pestrej strave sa nachádzajú v dostatočnom množstve, pri dlhodobej zvýšenej fyzickej aktivite je niekedy vhodné doplnenie. Hlavným zdrojom je zelenina a ovocie, a pre niektoré minerály živočíšne tkanivá. V prípade krátkodobého deficitu si telo ešte dokáže udržať rovnováhu minerálnych látok, pri dlhodobejšom nedostatku čerpá zo zásob uložených vo svaloch, pečeni a kostiach. Najväčším problémom je najmä nedostatok vápnika, železa a jódu.

Minerálmi sa dá pri neuváženej suplementácii aj predávkovať, napr. vysoké jednorazové dávky niektorých prvkov podporujú vznik obličkových a žlčníkových kameňov a iné problémy.


Späť: Strava