Ultrastopové prvky

Najdôležitejšie minerálne ultrastopové prvky (spolu s veľmi stručným základným popisom) sú:

Jód (Iodum, I)

 • zdroje: morské ryby, soľ, zelenina, vajce
 • funkcia: činnosť štítnej žľazy
 • deficit: poruchy funkcie štítnej žľazy, metabolizmu, rastu

Fluór (Fluorum, F)

 • zdroje: orechy, ryby, mäso
 • funkcia: kosti, zuby
 • deficit: pokazené zuby

Ostatné ultrastopové prvky:

 • Kobalt (Cobaltum, Co)
 • Molybdén (Molybdenum, Mo)
 • Selén (Selenium, Se)
 • Nikel (Niccolum, Ni)
 • Chróm (Chromium, Cr)
 • Vanád (Vanadium, Va)
 • Bór (Borum, B)

Späť: Minerály