Základy

V tejto sekcii nájdete usporiadaný prehľad základných informácií o fitness problematike.

Správnou stravou, fyzickou aktivitou a celkovou životosprávou:

  • upevníme svoje zdravie a funkčnosť tela
  • dosiahneme estetické ciele (vyzeráme dobre)
  • vo veľkej miere môžme predísť tzv. civilizačným ochoreniam, prípadne aj zvrátiť ich priebeh.