Alkohol

Alhohol (konkrétnejšie etylalkohol alebo etanol – C2H5OH) sa konzumuje ako súčasť alkoholických nápojov. Tieto sa delia na:

Energia obsiahnutá v 1g alkoholu: 7 kCal

Samotný alkohol (etanol) vzniká kvasným procesom (fermentáciou) z jednoduchých sacharidov (okrem laktózy). Jedná sa o vedľajší produkt metabolizmu jednobunkových húb – kvasníc.

Energiu z alkoholu telo využíva s menšou efektivitou, navyše nadmerná konzumácia alkoholu ovplyvňuje ďalšie procesy v tele nežiaducim spôsobom a vyčerpáva ho, napríklad:

  • dehydratácia (narušenie funkcie obličiek spôsobí nedostatok vody v organizme
  • vznik acetaldehydu, toxickej látky zodpovednej za nevoľnosť
  • zvýšenie množstva voľných radikálov a buniek LDL cholesterolu
  • zhoršenie imunity
  • demineralizácia (najmä lacnejší alkohol je dopĺňaný destilovanou vodou, ktorá naviaže minerály)
  • blokovanie pôsobenia vitamínov a zvyšných minerálov
  • zhoršenie funkcie trávenia (podráždenie sliznice žalúdka)
  • narušenie iných procesov

Preto sa alkohol ako zdroj energie vo fitness nevyužíva.


Späť: Strava