Cholesterol

Cholesterol (z gr. chole (žlč) a stereos (pevný) – objavený vo forme žlčových kameňov) je lipidová molekula (C27H45OH), ktorá sa nachádza v bunkách živočíchov.

Význam cholesterolu:

 • súčasť štruktúry bunkových membrán a nervov
 • potrebný pre tvorbu niektorých (steroidných) hormónov
 • oxidáciou cholesterolu sa tvoria žlčové kyseliny

Do tela sa dostáva:

 • stravou (exogénny) – do 300mg denne (športovci o niečo viac)
 • syntézou v pečeni (endogénny – cca 75%) – pečeň aj zaisťuje (kým stíha) rovnováhu medzi príjmom a syntézou

V tele sa cholesterol naviaže na rôzne tzv. apolipoproteíny (bielkoviny) a vytvorí lipoproteíny, ktoré sa delia na viacero tried, z ktorých najdôležitejšie sú:

 • Dobrý HDL (high density L. – cca 10nm) – častica (a naviazaný cholesterol) smeruje z periférnych tkanív (teda z tela) do pečene, t.j. upratuje nadbytočný cholesterol z organizmu, ako aj plak z tepien (hlavný proteínový komponent: apolipoproteín A1)
 • Zlý LDL (low density L. – väčší, cca 20nm) – cestuje z pečene do periférnych tkanív – t.j. rozváža cholesterol po tele, kde ho vykladá (a tiež pri nesprávnej funkcii zanáša tepny), hlavný proteínový komponent: apolipoproteín B

Pre úplnosť, lipoproteíny transportujú okrem cholesterolu aj iné lipidy (triglyceridy) a poznáme aj IDL, VLDL a chylomikróny. Zjednodušene povedané, z týchto lipoproteínov sa postupne uvoľňujú triglyceridy (získané z potravy t.j. z čreva), kým v nich neostane len cholesterol, a vtedy vznikajú LDL. LDL sa potom ešte delí na veľké lbLDL a malé sdLDL (ktoré sú najväčšia „zloba“). Iná podtrieda lipoproteínov je LP(a) (lipoproteín(a), čo je LDL, ktorý má okrem apolipoproteínu B naviazaný aj ďalší apolipoproteín(a)), ktorej zvýšená hladina tiež indikuje problémy.

V krvi môžme odmerať nasledovné parametre:

 • celkový cholesterol (menej smerodajné, ale ak je vysoký, býva to spojené aj s vysokým LDL na úkor HDL)
 • HDL (lepšie viac – viac sa upratuje)
 • LDL (lepšie menej, ideálne ak by sa dali zmerať aj lbLDL a sdLDL)
 • triglyceridy (menej je lepšie, pretože vyššie triglyceridy indikujú viac malých sdLDL)
 • celkový cholesterol / HDL (pomer všetkých ku „upratovačom“, teda menšie je lepšie)
 • LDL/HDL (pomer medzi lipoproteínmi ktoré „zanášajú“ a tými, ktoré „upratujú“ – teda lepšie je menšie číslo)
 • triglyceridy / HDL (lepšia indikácia problému ako samotné triglyceridy – lepšie menšie číslo)

Novšie sa považujú za smerodajné najmä tieto:

 • LP(a) – lipoproteín A, indikuje problém, lepšie menej
 • LDL-P (počet LDL častíc, nie ich celkový objem – lepšie menej)
 • apo-B (apolipoproteín B, príp. v pomere k apolipoproteínom A1) – lepšie menej apo-B (súčasť častíc prenášajúcich cholesterol potenciálne nežiaducim spôsobom)

Zlé hodnoty týchto parametrov, koré indikujú zdravotný problém, sa nazývajú dyslipidémia.

Keďže ukladanie plaku do ciev necítime, tieto cholesterolové markery môžu byť včasným varovaním pred rizikom aterosklerózy (upchávania ciev) a metabolického syndómu s odporúčaním úpravy životosprávy.


Späť: Strava