Trans tuky

Trans tuky sú tuky s trans geometriou. Nie sú vhodné na dlhodobú konzumáciu vo väčších množstvách – ak je to možné, v strave sa im vyhýbame.

Trans tuky vznikajú najmä umelou úpravou nenasýtených tukov, ako je:

Nasýtené tuky nemôžu mať trans geometriu. Preto, ak chceme predsa len vyprážať, odporúča sa bravčová masť (nasýtený tuk), tak aby jej následná konzumácia spadala do individuálnej miery celkového príjmu nasýtených tukov.


Späť: Tuky